­

Värdebaserad försäljning

De finns knappast något företag som inte anser sig leverera ett betydande kundvärde, ändå slutar de flesta säljinsatser i att kunden väljer en annan lösning. Att det blir så kan givetvis beror på många faktorer men ofta på att vi glömmer att det är kunden som definierar värde och inte vi.