Inom ämnen som Affärsmannaskap, The Trusted Advisor och Värdebaserad försäljning
genomför vi ofta 2-3 timmars föreläsningar på kick offer och liknande. Målet är att med ett underhållande
upplägg skapa intresse och nyfikenhet omkring frågor som är centrala för våra kunder. Men oftast är vi involverade i
uppdrag som sträcker sig över längre tid och där målet är att mer påtagligt utveckla såväl medarbetarnas kompetens som den
affärsmässiga kulturen i företagen.