­

Affärsmannaskap 1

Kursen tar upp centrala delar som kundvärde, att inte skänka bort kunskap/tid etc.

Affärsmannaskap 2

Målgruppen är konsulter som förväntas identifiera och agera på affärsmöjligheter.

Trusted Advisor

En Trusted Advisor vänder man sig till för att diskutera olika utmaningar man kan tänkas ha i sin verksamhet, identifiera valmöjligheter och få råd som leder till snabbare och bättre beslut.

Värdebaserad försäljning

Om man huvudsakligen vänder sig till företag med produkter eller tjänster som är komplexa kan det personliga mötet aldrig ersättas med andra säljkanaler. Enas kund och säljare dessutom om ett förväntat värde av leveransen ökar andelen affärer.

Intervju-/frågeteknik

För yrkesgrupper som forskare, journalister, säljare, rekryterare etc hör intervjun vanligen till bland det viktigaste verktyget för informationsinsamling.

Argumentation och presentationsteknik

Många av oss ställs dagligen inför situationer där förmågan att argumentera och skapa avtryck är avgörande för framgång.