Project Description

Argumentation och presentationsteknikroundyellow-talk

Många av oss ställs dagligen inför situationer där förmågan att argumentera och skapa avtryck är avgörande
för framgång. Här får du lära dig allt från kroppsspråkets påverkan till hur du retoriskt bygger upp en slagkraftig presentation.

Kursen är mycket konkret och du får flera verktyg och hjälpmedel som du direkt har nytta av i ditt dagliga arbete. Utöver det kommer du att videofilmas vid flertal tillfällen och får sedan filmerna med dig hem för ”självcoachning”.

Vi behandlar följande områden:

Personlig kommunikation

 • Sändare och mottagare
 • Personkemi
 • Analys av beteendestilar
 • Intervjuteknik

Hantera nervositet

 • Bara för att det känns syns det inte
 • Andningsteknik
 • Manusteknik
 • Fem enkla tips

Från informatör till påverkare

 • Målgruppsanalys
 • Fem faktorer som påverkar
 • Inlärningsstilar
 • Krävande åhörare

Karisma

 • Glöd och engagemang
 • Kroppens tysta budskap
 • Närvaro
 • Skapa avtryck i varje möte

Retorik och argumentation

 • Retorisk grundmodell
 • Retoriska figurer
 • Argumentation
 • Debatt

Tekniska hjälpmedel

 • ”What’s the Point and where’s the Power”
 • Användbara PowerPoint-presentationer
 • Whiteboard och blädderblock
 • Åhörarmaterial

Kursen kan antingen genomföras i grupp eller som individuell coachning. Kontakta oss för en vidare diskussion kring ett passande upplägg.