Project Description

Intervju-/frågeteknik

roundyellow-talkFör yrkesgrupper som forskare, journalister, säljare, rekryterare etc hör intervjun vanligen till bland det viktigaste verktyget för informationsinsamling. Grunderna i intervjuteknik är i mångt och mycket lika oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör även om det givetvis är stor skillnad i sin tillämpning mellan en anställningsintervju och en säljintervju.

Upplägg

Kursen som vänder sig till personer som har intervju-/frågeteknik som ett viktigt verktyg omfattar 3 pass á 3 timmar vardera och är mycket övningsintensiv. Vissa delar videofilmas. För att kursledaren ska kunna ge tillräckligt med individuell feedback är gruppstorleken begränsad till åtta personer.

Intervjun för informationsinsamling

 • Strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad intervju
 • Djupintervju
 • Avstånd och närhet
 • Klassiska fällor
Verktygslådan för intervjuaren

 • Intervjuschema
 • STAR
 • BÖRS
 • Reflektion och utvärdering
Att själv bli intervjuad

 • Förberedelser
 • Genomförande som fyller syftet
 • När det inte blir som du har tänkt dig
”Det finns bara en stjärna i en intervju och det är inte du!”
John Sawatsky, journalist

Boka dig på vår öppna kurs i Intervju-/frågeteknik. Pris per deltagare: 5.800:- exkl moms. Kursen genomförs hos Well på Tullgränd 4, 5tr i Gamla Stan, Stockholm. Är ni flera på företaget med liknande behov, kontakta Pontus Söderström på 0733-14 99 05 för en diskussion kring ett anpassat upplägg.

Fyra tips för intervju i säljsituationer.