Project Description

KnowIT

”Inom vårt specialistområde Strategisk rådgivning, är det av väsentlig betydelse att konsulterna är skickliga kommunikatörer och har förmåga att kunna göra avtryck. Det ställer stora krav på retorisk färdighet.”

”Well var lyhörda för de utmaningar vi stod inför. Utbildningsupplägget var väl förankrat i den verksamhet vi bedriver och deltagarnas individuella styrkor och utvecklingsområden blev väl tillgodosedda. Framgången och uppskattningen av utbildningsinsatsen har inneburit fortsatt samarbete inom retorik och presentationsteknik.”

/Elisabet Rönnlöv, HR Director