Project Description

Rohde & Schwarz

”Eftersom våra produkter är komplexa ställer det stora krav på affärsmannaskapet hos våra säljare. Man måste vara beredd på långa säljprocesser där det som säljare gäller att behålla greppet hela resan. För att vidareutveckla våra säljare utvecklade vi tillsammans med Well ett skräddarsytt utbildningsprogram som alla nya säljare går igenom.”

”Utbildningsprogrammet har varit värdefullt på flera vis men kanske viktigast är att vi på detta vis har fått ett gemensamt synsätt och språk när det gäller hur vi ska arbete på säljavdelningen. Alla är medvetna om våra framgångsfaktorer och vad som krävs av oss för att vi ska uppnå våra tuffa säljmål.”

/Kristoffer Hermansson, försäljningschef.