VAD
En Trusted Advisor baserar sina kundrelationer på långsiktighet och förtroende. Ett förtroende som bygger på ömsesidighet och kommunikation.mac
Trusted Advisor som koncept är beskrivet av David H. Maister m.fl. i boken ”The Trusted Advisor”.
Konceptet som sådant kan sammanfattas enklast i en ekvation ”The Trust Equation”:

Förtroende (F)

Trovärdighet (T) handlar om vad vi säger, d v s är mina utsagor trovärdiga?

Pålitlighet (P) handlar om vad vi gör. Infriar vi våra utfästelser?

Intimitet / Intimacy (I) relaterar till en känsla. ”Jag trivs med de här människorna”.

Självfokusering (S), som enligt David H. Maister är den viktigaste parametern för att skapa förtroende, handlar om att sätta kundens intressen före sina egna.

trust_equation

VARFÖR
Som belöning får man en lojal kund som är en aktiv ambassadör med mer fokus på det värde som skapas och mindre på pris.

1. Efterfrågar dina råd

2. Ser er relation som långsiktig

3. Låter dig ta del av sitt företags
långsiktiga mål och strategier

4. Fokuserar mindre på pris och rabatter och
mer på det värde du tillför

5. Blir en aktiv ambassadör

HUR
Många av våra kursdeltagare är med all rätt mycket stolta över sin expertis. Det vi tillför är kunskap och intresse omkring tre områden som är minst lika viktiga om man ska utvecklas till en Trusted Advisor.

1. Personlig kommunikation

En viktig egenskap hos en Trusted Advisor är att kunna skapa goda och personliga relationer på flera nivåer i kundföretaget. Vår utbildning tar fasta på detta och tränar just hur man skapar detta.

2. Kundvärde

Att varje leverans måste tillföra kunden ett värde är en självklarhet för de flesta, inte minst för kunden. Vid mer komplexa leveranser måste man dock ha ett bredare perspektiv på begreppet och väga in många faktorer, det kan ju faktiskt vara så att kunden själv inte har en klar uppfattning om hur maximalt värde uppnås.

3. Proaktiv dialog

Många ser kundrelationen mer som olika projekt som ska genomföras snarare än som en livslång relation. För en Trusted Advisor är det naturligt att ha en fortlöpande dialog med sina kunder ovasett om man är inne i en leverans eller inte.

Intresserad?

Kolla in kursen Trusted Advisor