Project Description

Employer branding – störst är inte alltid bästroundyellow-peoples

Hur hittar man duktiga medarbetare när det är svårt att hitta någon alls? De flesta företag vi har kontakt med uppger att deras största utmaning är att rekrytera i den omfattning som är nödvändig. Vi tror att nyckeln till nya medarbetare är att hitta deras drivkraft och motivation.

Varumärkets betydelse på mitt CV
En viktig drivkraft är arbetsgivarens varumärke. Starka varumärken är viktiga plattformar i karriären. Google är säkert en bra arbetsgivare men när 24 000 universitets- och högskolestudenter (Universum 16 mars 2016) röstar på företaget som sin framtida drömarbetsgivare beror det förmodligen inte på faktorer som bra lön och årskort på Friskis & Svettis.

Varför ska jag arbeta just hos er?
I en situation där många såväl erfarna som yngre välutbildade mer eller mindre kan välja och vraka bland erbjudanden är det givetvis viktigt att fundera över just våra ”unique selling points”. Vår uppfattning är att alla företag med tillväxtambitioner måste arbeta med sin identitet och engagera samtliga medarbetare i företagets varumärkeslöften.

Mun till mun metoden är vår bästa Employer Branding
De flesta medarbetare har ett antal touchpoints, d v s möten (privata eller professionella) där man har möjlighet att skapa positiva upplevelser omkring sitt företag. Det är också i dessa möten man har möjlighet att inspirera och motivera nya potentiella medarbetare.

Upplägg

Vårt upplägg består av tre delar:

1. Workshop med ledningen (3 h)
Tillsammans med ledningen definierar vi vilken bild ledningen vill ge av sitt företag. Vad ska potentiella medarbetare och kunder som kommer i kontakt med företaget tänka och känna vid dessa möten? Vad skiljer oss från våra konkurrenter? Vad säger våra befintliga medarbetare och kunder?

2. Laboratorium för varumärket, alla medarbetare (1 dag)
Antag att vi skulle vilja rekryterar ytterligare fem personer under nästa år, vad kan vi göra internt och externt för att lyckas med detta?

 Baserat på vad som framkommit i workshop med ledningen tar vi fram en arbetsplan för dagen som i stora drag innehåller följande frågeställningar:

 • Varumärket
  • Hur definierar vi vårt varumärke? Vad står vi för?
  • Vad tycker våra kunder om oss?
  • Hur upplevs vi av våra medarbetare?
  • Vad kan vi vara riktigt stolta över, vad kan bli bättre?
 • Medarbetaren
  • Vilka drivkrafter har den ideala medarbetaren?
  • I vilka situationer brukar vi möta honom eller henne?
  • Var kan vi hitta personen ifråga?
  • Vad tror vi är viktigt honom eller henne?
  • Vad lyfter vi fram för att få dessa personer intresserade?
 • Kommunikation
  • Hur beskriver vi vårt företag i en platsannons?
  • Hur skulle en reklamkampanj i tunnelbanan se ut?
  • Hur kan vi kommunicera på det personliga planet?
  • Du träffar en tänkbar kandidat på en fest, hur beskriver du företaget?
  • Hur använder vi oss av sociala media för att nå medarbetare?
 • Handlingsplan
  • Handlingsplan till uppföljningstillfället tas fram i grupp.

3. Laboratorium för varumärket, uppföljning alla medarbetare (3 h)
Ca tre månader efter första tillfället sker en uppföljning av de ”To do” som vi kommit fram till. Redovisningen sker gruppvis. Hur långt har vi kommit, vad har lyckats, vad ska vi ändra på etc.

Kontakta oss för en vidare diskussion kring ett passande upplägg.