­

Fem steg för lyckade presentationer

A och O för en lyckad presentation Att arbeta med en genomtänkt struktur i sina presentationer är grunden i en lyckad presentation, d v s att åhörarna förstår ditt budskap och kanske t o m håller med dig. Här får du bra tips om ett upplägg som vi vet fungerar.