A och O för en lyckad presentation

Att arbeta med en genomtänkt struktur i sina presentationer är grunden i en lyckad presentation, d v s att åhörarna förstår ditt budskap och kanske t o m håller med dig. Nedan får du bra tips om ett upplägg som vi vet fungerar:

1. Inledning
Ska vara kort och kärnfull och har två syften. Dels att skapa intresse för vad du har att säga, dels att skapa trovärdighet och sympati för dig som person. Lite kroppskontakt (handslag) innan presentationen är bra, tillsammans med ögonkontakt och en bra presentation av dig själv. Var sparsam med skämt innan du har skapat en relation.

2. Bakgrund
Bakgrundsbeskrivningen ska vara neutral och innehålla kända fakta. Här ska du och åhörarna vara ense, t ex. ”För två veckor sedan träffades vi och diskuterade ert behov av en färgkopiator som kan hantera större pappersformat, dubbelsidig utskrift och scannerfunktion”. Absolut, detta är alla 100% ense om.

3. Förslag
Ska vara kort, klart och konkret. Ingen ska givetvis missa ditt budskap. ”Med utgångspunkt från detta föreslår vi maskinen XYZ som på alla punkter uppfyller era krav.”

4. Argument
När du förbereder din presentation kan du säkert lätt komma på minst 18 argument för din lösning, men välj ut de tre starkaste och presentera dem i följande ordning:

– Det näst starkaste argumentet första
– Det svagaste (av tre mycket starka argument) i mitten
– Det absolut starkaste sist.

Vad är då ett starkt argument? Det beror givetvis på målgruppen. Om du ska få en 15-åring att sluta röka kanske du säger ”Det är inte tufft att röka”. Ska du få en 50-åring att göra detsamma väger nog det argumentet mycket lätt.

Du ska också förbereda och ta upp ett motargument, något som många på våra kurser upplever som märkligt. Svaret är enkelt; ofta finns det personer som sitter och funderar på något som talar emot ditt förslag men undviker att ta upp det och du ges följaktligen ingen möjlighet att bemöta personen. Välj ut ett troligt motargument och förbered dig på hur det ska bemötas. Läs er om hur du kan förbättra din argumentation.

5. Avslutning
När du väl har summerat bakgrunden, upprepat ditt förslag och ditt starkaste argument – uppmana till handling! Föreslå t ex ”Om det inte föreligger några fler frågor föreslår jag att vi börjar utforma ett avtalsförslag”.