­

Kan vem som helst utvecklas till en Trusted Advisor?

En Trusted Advisor vänder man sig till för att diskutera olika utmaningar man kan tänkas ha i sin verksamhet, identifiera valmöjligheter och få råd som leder till snabbare och bättre beslut.

Relationen bygger på långsiktighet och präglas snarare av värdeskapande än timpris. För att uppfattas som
en Trusted Advisor förväntas man, utöver att ha mycket goda kunskaper inom sitt