En Trusted Advisor vänder man sig till för att diskutera olika utmaningar man kan tänkas ha i sin verksamhet, identifiera valmöjligheter och få råd som leder till snabbare och bättre beslut.

Relationen bygger på långsiktighet och präglas snarare av värdeskapande än timpris. För att uppfattas som
en Trusted Advisor förväntas man, utöver att ha mycket goda kunskaper inom sitt specialområde, också ha
goda kunskaper om och intresse för sina kunders verksamhet.twomen

I de flesta företag finns oftast en eller flera personer som har en Trusted Advisor-relation till sina kunder. Om man kommer fram till att dessa personer generellt gör bättre affärer och har nöjdare kunder finns ju skäl att utveckla fler medarbetare i den riktningen.

Vi har haft nöjet utveckla ett stort antal medarbetare från olika branscher inom området. Kurserna kan antingen genomföras i grupp eller som individuell coachning. Läs mer här.