­

Rekrytering på en stentuff marknad!

Att i hård konkurrens behålla och utveckla sina befintliga kunder och inte minst attrahera nya kräver ett stort mått av affärsmannaskap. De framgångsrika företagen arbetar ständigt med detta och många medarbetare involveras på olika sätt.

”Att rekrytera nya medarbetare under liknande betingelser kräver även det ett stort mått av affärsmannaskap, här är min erfarenhet att man