Att i hård konkurrens behålla och utveckla sina befintliga kunder och inte minst attrahera nya kräver ett stort mått av affärsmannaskap. De framgångsrika företagen arbetar ständigt med detta och många medarbetare involveras på olika sätt.

”Att rekrytera nya medarbetare under liknande betingelser kräver även det ett stort mått av affärsmannaskap, här är min erfarenhet att man har mycket att lära av de som jobbar med försäljning” säger Anders.

”Många företag väljer att anlita rekryteringsföretag vilket kan vara klokt eftersom de är experter inom området. Dock, ska man attrahera de bästa och tillräckligt många ligger ett stort ansvar i det egna företaget att säkerställa att alla som är involverade i rekryteringsprocessen har de verktyg och den kunskap som behövs för att ”sälja” sitt företag, även här har bolagens säljavdelningar mycket att lära ut” tycker Anders och fortsätter:

”Alla inblandade, i synnerhet de som leder rekryteringen, måste förstå att de är affärsmän/kvinnor och måste därför lära sig grunderna i ”värdebaserad försäljning” m m. Utöver det måste ledningen besluta om en tydlighet och ett priortiterar arbetsätt, vem rekryterar, interna och externa krafter, vilka krav ställs på processen och hur görs avstämningar och förändringar.”