Vi vet att man når längre i sin argumentation, vare sig det gäller kunder, chefer eller sin familj om man bara lägger lite energi i sina förberedelser. Att fundera över vad som är betydelsefullt för målgruppen, hur han eller hon kan tänkas se på saken, vilka motargument de kan tänkas komma med etc.

Arbetar man efter en enkel struktur har man kommit en bra bit på väg…

EFI-analys

En EFI-analys innebär att man beskriver sin produkts egenskaper samt fördelar och inte minst vilken innebörd, dvs värde, detta kan tänkas ha för mottagaren.

En bil kan till exempel vara utrustad med turbo, sportstolar samt automatväxellåda, vad innebär det? Och, framför allt, är det värt extrakostnaden? Kanske?

Egenskap Fördel Innebörd
Turbo Snabb acceleration Säkrare omkörning
Sportstolar God ergonomi Pigg även efter en långresa
Automatväxellåda Färre faktorer att tänka på Säkrare bilkörning

 


Olika människor har olika behov/preferenser

I komplexa inköpssituationer är det vanligen fler personer hos kunden som är med i beslutsprocessen varför det är viktigt att systematiskt undersöka vad dessa beslutsfattare har för preferenser och hur din lösning kommer påverka dem. Vi bör sträva efter att kunna beskriva innebörden av vår lösning för varje särintresse.

Vässa din argumentations- och prestationsförmåga med hjälp av vår träning.

Läs mer om hur du skapar lyckade presentationer!