Office 4 smallDet räcker inte att bara skriva längre. Det räcker inte att stava rätt heller. Det räcker inte ens att skriva snyggt. Du måste skriva så att kunden förstår vad du vill om dina texter ska fungera i praktiken. Är du bra på det?

Testa dig själv: Skriver du så att kunden förstår?

JA, NEJ, VET INTE?

  1. Vet du vilka värderingar din arbetsplats står för?
  2. Vet du hur du uttrycker värderingarna i text?
  3. Vet du vilken uppgift din text ska fylla?
  4. Vet du vilka förväntningar din text har hos läsarna?
  5. Vet du hur du skapar intresse för läsarna med din text?
  6. Vet du om din text får den effekt du önskar?
  7. Vet du hur du anpassar din text till olika läsare?
  8. Vet du hur du skapar en tydlig röd tråd i texten?
  9. Vet du hur du skriver mycket på liten yta?

Kunde du svara JA på alla frågorna? Grattis!

Om du svarade NEJ eller VET INTE på flera av frågorna skulle du vinna på att gå en Kurs i konsten att skriva så att dina kunder förstår.

Kontakta Pontus Söderström om du vill veta mer.