Nyheter från Well

Störst är inte alltid bäst – Employer branding

Hur hittar man duktiga medarbetare när det är svårt att hitta någon alls? De flesta företag vi har kontakt med uppger att deras största utmaning är att rekrytera i den omfattning som är nödvändig. Vi tror att nyckeln till nya medarbetare är att hitta deras drivkraft och motivation.

Värdebaserad försäljning

De finns knappast något företag som inte anser sig leverera ett betydande kundvärde, ändå slutar de flesta säljinsatser i att kunden väljer en annan lösning. Att det blir så kan givetvis beror på många faktorer men ofta på att vi glömmer att det är kunden som definierar värde och inte vi.

Förbättra din argumentation

Vi vet att man når längre i sin argumentation, vare sig det gäller kunder, chefer eller sin familj om man bara lägger lite energi i sina förberedelser. Att fundera över vad som är betydelsefullt för målgruppen, hur han eller hon kan tänkas se på saken, vilka motargument de kan tänkas

Kan vem som helst utvecklas till en Trusted Advisor?

En Trusted Advisor vänder man sig till för att diskutera olika utmaningar man kan tänkas ha i sin verksamhet, identifiera valmöjligheter och få råd som leder till snabbare och bättre beslut.

Relationen bygger på långsiktighet och präglas snarare av värdeskapande än timpris. För att uppfattas som
en Trusted Advisor förväntas man, utöver att

Intervjuteknik i säljsituationer

Första mötet med en kund är enligt många helt avgörande för hur den fortsatta processen kommer att fortlöpa, detta gäller i synnerhet komplexa affärsprocesser. Här följer fyra tips som, med lite träning, kommer resultera i att dina förstamöten blir ännu bättre.

Hur, vad och varför en Trusted Advisor

En Trusted Advisor baserar sina kundrelationer på långsiktighet och förtroende. Ett förtroende som bygger på ömsesidighet och kommunikation.mac Trusted Advisor som koncept är beskrivet av David H. Maister m.fl. i boken "The Trusted Advisor". Konceptet som sådant kan sammanfattas enklast i en ekvation "The Trust Equation"

Rekrytering på en stentuff marknad!

Att i hård konkurrens behålla och utveckla sina befintliga kunder och inte minst attrahera nya kräver ett stort mått av affärsmannaskap. De framgångsrika företagen arbetar ständigt med detta och många medarbetare involveras på olika sätt.

”Att rekrytera nya medarbetare under liknande betingelser kräver även det ett stort mått av affärsmannaskap, här

Skriver du så att dina kunder förstår?

Det räcker inte att bara skriva längre. Det räcker inte att stava rätt heller. Det räcker inte ens att skriva snyggt. Du måste skriva så att kunden förstår vad du vill om dina texter ska fungera i praktiken. Är du bra på det? Testa dig själv: Skriver du så att kunden förstår?

Fem steg för lyckade presentationer

A och O för en lyckad presentation Att arbeta med en genomtänkt struktur i sina presentationer är grunden i en lyckad presentation, d v s att åhörarna förstår ditt budskap och kanske t o m håller med dig. Här får du bra tips om ett upplägg som vi vet fungerar.

Störst är inte alltid bäst – Employer branding

Hur hittar man duktiga medarbetare när det är svårt att hitta någon alls? De flesta företag vi har kontakt med uppger att deras största utmaning är att rekrytera i den omfattning som är nödvändig. Vi tror att nyckeln till nya medarbetare är att hitta deras drivkraft och motivation.

Värdebaserad försäljning

De finns knappast något företag som inte anser sig leverera ett betydande kundvärde, ändå slutar de flesta säljinsatser i att kunden väljer en annan lösning. Att det blir så kan givetvis beror på många faktorer men ofta på att vi glömmer att det är kunden som definierar värde och inte vi.

Förbättra din argumentation

Vi vet att man når längre i sin argumentation, vare sig det gäller kunder, chefer eller sin familj om man bara lägger lite energi i sina förberedelser. Att fundera över vad som är betydelsefullt för målgruppen, hur han eller hon kan tänkas se på saken, vilka motargument de kan tänkas

Kan vem som helst utvecklas till en Trusted Advisor?

En Trusted Advisor vänder man sig till för att diskutera olika utmaningar man kan tänkas ha i sin verksamhet, identifiera valmöjligheter och få råd som leder till snabbare och bättre beslut.

Relationen bygger på långsiktighet och präglas snarare av värdeskapande än timpris. För att uppfattas som
en Trusted Advisor förväntas man, utöver att

Intervjuteknik i säljsituationer

Första mötet med en kund är enligt många helt avgörande för hur den fortsatta processen kommer att fortlöpa, detta gäller i synnerhet komplexa affärsprocesser. Här följer fyra tips som, med lite träning, kommer resultera i att dina förstamöten blir ännu bättre.

Hur, vad och varför en Trusted Advisor

En Trusted Advisor baserar sina kundrelationer på långsiktighet och förtroende. Ett förtroende som bygger på ömsesidighet och kommunikation.mac Trusted Advisor som koncept är beskrivet av David H. Maister m.fl. i boken "The Trusted Advisor". Konceptet som sådant kan sammanfattas enklast i en ekvation "The Trust Equation"

Rekrytering på en stentuff marknad!

Att i hård konkurrens behålla och utveckla sina befintliga kunder och inte minst attrahera nya kräver ett stort mått av affärsmannaskap. De framgångsrika företagen arbetar ständigt med detta och många medarbetare involveras på olika sätt.

”Att rekrytera nya medarbetare under liknande betingelser kräver även det ett stort mått av affärsmannaskap, här

Skriver du så att dina kunder förstår?

Det räcker inte att bara skriva längre. Det räcker inte att stava rätt heller. Det räcker inte ens att skriva snyggt. Du måste skriva så att kunden förstår vad du vill om dina texter ska fungera i praktiken. Är du bra på det? Testa dig själv: Skriver du så att kunden förstår?

Fem steg för lyckade presentationer

A och O för en lyckad presentation Att arbeta med en genomtänkt struktur i sina presentationer är grunden i en lyckad presentation, d v s att åhörarna förstår ditt budskap och kanske t o m håller med dig. Här får du bra tips om ett upplägg som vi vet fungerar.